190 promillesjekkede hadde sitt på det tørre

foto