Ønsker forslag på kandidater til minnesmerke i Olderdalen

foto