Fiskeridirektoratet: - Fiskerne må selv ta ansvar for å avslutte fisket