– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene - det er vårt mål.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding, der han opplyser om at betalingsmodellen til entreprenørene nå endres.

Endringen gjør at entreprenørene får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på noske veier.

– Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsministeren.

Timer, ikke mengde

Den nye betalingsmodellen gir entreprenørene som salter noe av godtgjørelse per time arbeidet. Dette vil gjelde for alle nye kontrakter med oppstart fra høsten 2018.

Inntil nå er de kompensert for mengden salt som ble brukt, noe som kan gi feil insentiv dersom målet er å redusere bruken av salt.

Bruk av salt på veiene om vinteren kan ha påvirkning på både jord, biologi og vann.

– Vi ønsker å legge til rette for en mer bevisst holdning til bruk av salt på veiene. Det nye opplegget gir entreprenørene bedre mulighet til å justere mengden salt det faktisk er behov for på de ulike veistrekningene, sier Solvik Olsen.

– I stedet for å kanskje salte for mye på en tur, kan de nå i større grad ta en tur ekstra dersom forholdene krever det.

Bedre kontroll

Veimyndighetene har også de siste årene satt krav om at strø- og brøytebilsjåførene må gjennomgå opplæring og bestå en test i vinterdrift med et spesialtilpasset opplegg for dem som salter.

Endringene i kontraktene og opplæringen er en oppfølging av "Salt SMART", et forskningsprogram Statens vegvesen gjennomførte fra 2007 til 2011, heter det i pressemeldingen.

Fokuset har hele tiden vært å få bedre kontroll med bruken av salt på norske veier.

I vintersesongen 2016/2017 ble det strødd 231.000 tonn salt på norske veier. Til sammenligning ble det strødd 943.000 tonn sand og brøytet 20,8 millioner kilometer.