Brage Sollund overlevde massakren på Utøya. I to timer gjemte han seg mens massedrapene foregikk. Tirsdag fikk han og de andre berørte høre den første forklaringen til Anders Behring Breivik.

Tiltalte levnet ingen tvil. Han ville gjort det samme igjen.

- Det er det som er mest skremmende. Det er vondt å se at han ikke angrer og ikke beklager seg, sier Brage Sollund.

- Spektakulært og sofistikert

Breivik brukte 75 minutter på å lese en skriftlig tale, hvor han mente hans handlinger 22. juli var det "mest sofistikerte og spektakulære angrep siden andre verdenskrig".

Sollund ønsker ikke å kritisere retten, som valgte å la Breivik framføre sin skriftlige tale.

- Det er viktigere å vise at rettsstaten fungerer, enn å nekte ham å si noe som helst, sier han.

Samtidig mener han Breiviks oppfordringer til at andre skal følge hans eksempel burde fått motstand.

- Dersom jeg skal si noe om rettens gjennomføring er det at de burde slått ned på enhver oppfordring til å gjør noe slik.

Det var ingenting av det Anders Behring Breivik sa som overrasket politikeren.

- Men det var brutalt å høre ham si det. Han går langt i å karakterisere meg, sier han.

Forklaringen

Rettssaken startet med et opphold fordi en meddommer måtte gå, etter uttalelser om dødsstraff i sosiale medier. Deretter startet Anders Behrings Breiviks forklaring.

Han holder nå på med opplesing av et 13 siders langs dokument, som ifølge ham legger rammene for hans forsvar. Der gjentok han at han ville gjort det samme igjen.

- Folk som kaller meg ondskapsfull har misforstått forskjellen mellom brutalitet og ondskap, sa han fra vitneboksen.

Løgnaktig propaganda, mener han omtalen av han er. Og det mener han de fleste ser gjennom.

Videre snakket han lenge om hvordan multikulturalisme ødelegger Norge. Dommeren stoppet Breivik flere ganger for å få ham til å korte ned opplesingen.

Selv mener Breivik opplesningen er den viktigste delen av hans forklaring, som det totalt er satt av fem dager til. Han fortsatte å gi et bilde av hans ideologi og tanker om forfallet i den vestlige kultur.

- Alle bygder og byer vil ende opp som det multikulturelle helvete vi kaller Oslo, sa han.