Klart for rettssak om Forsvarets traktorkjøp

foto