Stadig nye funn under utgraving av Klemenskirken i Trondheim