Familie påklager henlagt politiskudd til Riksadvokaten