Laila Anita Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder