Studie: Vaksinering av eldre først redder flest liv

foto