– Det som er spesielt er at dette er fjerde gangen det brenner på Galsomelen, sier brannsjef i Nord-Troms brannvesen, Nils-Arnold Nilsen.

Ifølge han skal man nå finne ut av hva som forårsaket brannen som startet i Nordreisa søndag formiddag. Forebyggende avdeling sendte branningeniør på stedet for å observere hva som skjer, for å finne ut hvorfor det har skjedd. Svaret er foreløpig ikke klart.

– Vi skal til bunns i dette, og har derfor satt brannen som et eget særskilt brannobjekt. Det går jo ikke an at det skal være sånn at det brenner med jevne mellomrom. I en normal situasjon skal det ikke kunne skje, sier han.

Brannsjef i Nord-Troms brannvesen Nils-Arnold Nilsen sier brannen på søppelfyllingen har vært vanskelig å håndtere. Foto: Thomas Wahlgren

Selvantenning

De fleste slike branner starter på grunn av selvantennelse. Men på nåværende tidspunkt blir det ifølge Nilsen likevel bare spekulasjoner på hvorfor brannen på søppeldeponiet startet.

– Det brant både i toppen og i bunnen, altså seks meter nede i bakken. Det kan likne på at det har vært en utvikling lavt nede hvor det har ulmet, også har det kommet opp til overflaten.

Er fyllingen for liten, altså underdimensjonert?

– Det har jeg ikke kompetanse til å si da jeg ikke kjenner drifta så godt, men jeg tror ikke det. Det er nok ikke det som er årsaken til brannen.

Jobbet seg nedover

Brannsjefen sier brannen var krevende å håndtere, og at det nettopp også derfor ble hentet inn ekstra ressurser.

– De som har jobbet med brannen har vært nede på seks meter, og det er klart da har vi en utfordring, med å slukken en brann nesten tre etasjer nedover. Den her gangen var brannen også mye større enn de tidligere gangene det brant.

Hvorfor ble det ressursmessig intensivert så langt ut i brannforløpet?

– Det kan være flere grunner til det. Slike ressurser koster penger og skal avklares med partene, for eksempel Forsvaret. Det er en prosess i seg selv for å få det til. Dessuten trodde man kanskje at slukkingen ville gå raskere. Når det går lengre tid enn forespeilet spises ressursene opp. Derfor har vi fylt på med brannmenn fra hele regionen, også fra Tromsø.

– Det var flott å få mye ressurser, det gjorde at vi fikk en normalsituasjon mye raskere. Vi kunne ha bergest uten dem men det hadde gått mange dager.

– Sikkerheten ble ivaretatt

Kort tid etter brannen ble folk bedt om å lukke vinduer og dører. Da vinden snudde mandag, ble skolen og barnehagen på Snemyr også stengt – og på ettermiddagen ble folk i området evakuert. Det ble konstatert at røyken potensielt kunne være meget farlig å puste inn.

Kom evakueringen fort nok?

– Ja, egentlig for fort. Det ble gjort flere vurderinger av brannvesenet, poltiet og kommunelegen, og tilslutt var det politiet som sa at det skulle evakueres. Politiet var mer på hugget enn kommunen selv var. Jeg føler dette ble bra ivaretatt.

Og hvor godt ble sikkerheten til de som arbeidet med brannen ivaretatt? Vi har sett flere bilder som viser at de tilsynelatende ikke bruker verneutstyr?

– Bildene kan se ut til at man står der uten noen ting. Og det kan de gjøre i noen tilfeller. Sikkerheten varierer fra minutt til minutt. Det betyr at det i det ene øyeblikket kan være farlig og behov for utstyr og i det neste kan det være vind som gjør at det ikke blir farlig uten utstyr. Å kjøre luftbank til enhver tid i tre dager ville vært en stor utfordring. Derfor kjører vi luftbank kun når det trengs.

Han forteller at i henhold til HMS skal alle bruke verneutstyr som er egnet til formålet – ut i fra risikobildet der og da. Det skal legges til rette for at ansatte har det nødvendige utstyret tilgjengelig.

– Sikkerheten ble ivaretatt, det er det viktigste for oss. Man har alltid en leder på plass, en utrykningsleder som tar regien på slikt. Hvis det ikke er sagt noen ting er det ikke påkrevd med utstyr.

Roser alles innsats

Nilsen ønsker å rose alle som sto på under noen hektiske dager.

– Det ble gjort en kjempejobb av alle sammen, og noen sto på kanskje lengre enn de burde. Ikke sånn at det har vært farlig for dem, men de har ønsket å bidra så lenge de klarer. Alle som én fortjener ros, sier han.