Søndag formiddag brøt det ut brann i søppeldeponiet på Galsomelen i Nordreisa. Det lokale brannvesenet rykket ut med bistand fra Sørkjosen lufthavn og nabokommunene. De neste dagene deltok også Forsvaret og Tromsø Brann og Redning i slukningsarbeidet. Onsdag morgen kunne Nordreisa kommune opplyse at brannen på Galsomelen var slukket.

Frivillige og ansatte ved Avfallsservice har bistått brannvesenet i slukningsarbeidet som tok hele tre dager.

– Vi har fått uvurderlig hjelp fra frivillige, jeg vil spesielt trekke fram Sivilforsvaret og Røde kors, sier rådmann i kommunen Anne-Marie Gaino.

Sivilforsvaret rullet blant annet ut 800 meter med slange fra Galsomelen og ned til Reisaelva.

Møtt forståelse fra befolkningen

Husstander i Snemyr og på Krakenes ble evakuert mandag ettermiddag. De fikk ikke komme hjem før etter et døgn. Barnehagen i Snemye ble også evakuert disse dagene. Gaino berømmer befolkningen som ble berørt av evakueringen.

– Jeg må få takke befolkningen som ble evakuert for deres velvillighet. De vi har møtt på har hatt full forståelse for at dette var til dere beste.

I tillegg til alt arbeidet som ble gjennomført på Galsomelen, har kommunens ansatte jobbet iherdig i kulissene. Kommuneoverlege, ansatte ved drift og utvikling og servicekontoret er noen av de som har jobbet kontinuerlig fra søndag ettermiddag til tirsdag ettermiddag.

– Det er gjort mye arbeid som man kanskje ikke ser. Vi har hatt kontakt med myndighetene, sjekket forhold og forholdt oss til giftinformasjonen, forklarer Gaino.

Skal komme til bunns

Brannsjef i Nord-Troms brannvesen, Nils-Arnold Nilsen, sier brannen har vært utfordrende å håndtere. Han sier til Framtid i Nord at de skal til bunns i hva som forårsaket brannen på Galsomelen.

Gaino har vært i kontakt med brannsjefen.

– De kommer til å jobbe videre med forebyggende arbeid, og denne saken kommer til å bli fulgt opp, sier hun.

Anne-Marie Gaino