Enda en person funnet død i skredområdet i Gjerdrum

foto