Evakueringsområdet i Gjerdrum innskrenkes – delte meninger om å flytte tilbake