Satellittbilder tyder på forberedelser til rakettoppskyting i Iran

foto