Skjervøy åpner for nordsjøturnus for å lokke leger til kommunen

foto