Staten tar tilbake ansvaret for flere havner i Nord-Troms

foto