Flere solstudioer bryter loven – mindreårige får fortsatt tilgang