Skjervøy går inn for å bruke 35 mill. på Ymber-aksjer

foto