Uhellet skjedde ved 14.30-tiden.

Vogntoget ble imidlertid stående slik at det var mulig for andre biler å ta seg forbi.

Området er svært glatt, og det ble ikke strødd før ved 16-tiden. Da stod vogntoget fortsatt fast.

Det skal ha gått bra både med vogntoget og sjåføren.

Et vogntok kjørte onsdag av veien like ved en vegbrink på Sørkjosfjellet. Foto: Magdalena Steinsvik