Republikanernes helsereformforslag møtt med skepsis fra egne rekker