Polens nasjonalforsamling vedtar utskjelt høyesterettsreform

foto