Sokndal kommune ber 500 innbyggere evakuere til idrettshall på grunn av skogbrann