Utenlandske arbeidere kan få forlenget oppholdstillatelse i Norge