Abe under press for å erklære koronakrise i Japan

foto