Utlendinger rømmer fra koronarammet Storbritannia

foto