Ingen nye funn etter Gjerdrum-skredet mandag

foto