Redningsmannskaper nede på bakken i skredområdet i Gjerdrum

foto