Helse sør-øst innfører strakstiltak etter mutantutbruddet i Follo

foto