100.000 flyktninger har returnert fra Pakistan til Afghanistan

foto