To døde og mange skadd i eksplosjon på turistbåt på Bali