Havnevesen får 300.000 kroner i bot etter bryggekollaps