Fylkesveien på øya er i oppløsning: – Hvis man kan kalle dette for en vei

foto