3,5 millioner dansker får oppfriskningsdose innen nyttår