Hjelpetelefoner ringes ned av klimabekymret ungdom