Flere søkere til fastlegestillinger på Skjervøy

foto