Kan koste 30 til 40 millioner: – Det er utgifter Kåfjord kommune ikke har mulighet til å bære alene

foto