Alarm fra forskere og Røde Kors: Beredskapen i Norge må oppskaleres

foto