Flere unge utfører kriminelle handlinger — dette skjer med lovbrytere under 15 år

foto