Område i Härjedalen evakueres på grunn av skogbrann