Kommuner med smittevekst kan stramme inn og stenge ned