NVE: Fortsatt avskallinger i Gjerdrum-skredet

foto