Oslos innbyggere må vente på gjenåpning i minst to uker til

foto