Regjeringen: Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og ha adgangskontroll