Antall skoler med mer enn 500 elever har økt kraftig de siste ti årene

foto