Norsk Folkehjelp i Nordreisa rykket skjærtorsdag ettermiddag ut for å bistå en mann som hadde fått motorhavari på snøscooteren sin.

Mannen befant seg på fjellet i Indre Kvænangen med sine to sønner da han ringte om hjelp.

Han ønsket bistand ettersom vinden i området var sterk og tiltagende i styrke.

Været skal imidlertid være fint og klart i området.