Bare i løpet av de tolv siste månedene har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i voldtektssaker økt med 20 dager – fra 152 dager i første del av 2016 til 172 dager i samme periode i år. Det er stikk i strid med målsettingen til Politidirektoratet, som innførte tidsfristen på 130 dager i fjor, melder NRK.

Hensikten med å innføre en tidsfrist var å få prioriteringen av voldtektssaker opp og tidsbruken før påtaleavgjørelse ned.

– Vi ønsker ikke at saksbehandlingstiden øker, men det er enkelte komplekse saker vi må bruke lang tid på, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet til NRK.

Hun poengterer imidlertid at oppklaringsprosenten holder seg stabil, selv om antallet voldtektssaker øker, og mener derfor bruddet på tidsfristen ikke gir grunn til bekymring. Av 1.405 anmeldte saker i fjor, ble 39 prosent oppklart, ifølge direktoratets tall. Politiet regner både saker som blir henlagt og saker det blir tatt ut tiltale, som oppklarte.

– For oss er det også å viktig å se på hvordan kvaliteten i arbeidet med disse sakene er, og der kan vi se at vi har samme oppklaringsprosent nå, til tross for en økning i antall saker. Vi mener da at det gjenspeiler at politiet bruker politiressursene riktig på dette området, sier Kvigne.