Hun har grunn til å glise – så mye har befolkningen i Nordreisa økt det siste året