Ønsker nasjonalt fornorskningsmuseum på Solhov

foto