Noas: Bosettingen av ukrainske flyktninger i Norge går for tregt

foto